Bản quyền

Tất cả mọi thông tin, bài viết (bao gồm cả ảnh) được phát hành tại đại chỉ GymLord.com đều thuộc bản quyền của GymLord và được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.

Nếu có bất kỳ thông tin nào từ website khác, GymLord luôn giữ lại nguồn bài viết.

Quy định khi chia sẻ bài viết từ GymLord.com

Toàn bộ bài viết, nội dung trên GymLord.blogspot.com đều thuộc quyền sở hữu và sử dụng của GymLord, vì vậy khi chia sẻ bài viết hay 1 phần bài viết, bạn cần thực hiện các yêu cầu sau đây:

  • Mọi thông tin, bài viết được trích dẫn từ GymLordBlog, bạn cần ghi rõ: "Nguồn bài viết từ www.GymLord.com".
  • Khi sử dụng nội dung bài viết của GymLord, nếu không được sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không được sửa câu chữ, từ ngữ trong đoạn trích dẫn.
Lời nhắn của tác giả: Trước khi vào bài viết, mình xin có vài lời. Mình phát hiện ra rất nhiều admin các trang web về thể hình khác copy bài viết của mình. 

Mình không có ý kiến gì nếu các admin chia sẻ lạ bài viết kèm theo tên tác giả như các trang chủ của các phòng tập ở Hải Phòng, Vietcharmfitness,... vì chia sẻ cũng là đóng góp cho cộng đồng gym.

Điều đáng nói ở đây là chuyện copy nguyên văn bài viết của mình và chỉ xóa đi bất cứ từ nào có liên quan đến mình, hay trang web gymlord.com. Có những trang web còn copy toàn bộ bài viết của mình.

Các bài viết của mình đã được đăng ký bản quyền tác giả với DMCA. Mình chỉ yêu cầu các bạn chia sẻ bài viết của gymlord thì hãy để lại tên tác giả và đường dẫn về bài viết gốc của mình thì càng tốt. Chỉ có vậy thôi.
Mọi thắc mắc, liên hệ xin gửi về Email:

Comments