Posts

Cách hít thở đúng khi tập gym chi tiết và khoa học nhất

TẬP CỐ thêm 1 REP cuối chưa chắc đã tốt - Train to Failure, One More Rep?

Tìm hiểu và Ứng dụng RPE trong tập Gym đơn giản nhất

Tập Nhanh hay tập Chậm, Tempo nào giúp tăng cơ bắp nhanh nhất

Tập nặng hay tập nhẹ giúp tăng cơ nhanh hơn - GymLord

Thời gian nghỉ giữa các hiệp tập Gym để tăng cơ tối ưu

Tập bao nhiêu Reps trong 1 Set tập Gym để tăng cơ tối ưu

Số Hiệp tập (Set) tối ưu để tăng cơ nhanh khi tập Gym