GIÁO ÁN

LỰA CHỌN GIÁO ÁN TẬP LUYỆN THEO NHÓM CƠ
 Giáo án tập cơ vai, cầu vai Giáo án tập ngực Giáo án tập bụng

Giáo án tập cơ lưng xô Tập mông đùi cho nữ Giáo án tập tay, cẳng tay

 Giáo án tập chân, bắp chuối Giáo án tập thể hình nâng cao Tập thể hình tại nhà