Cấu tạo bắp tay sau (Triceps)

GYMLORD on Facebook:
Cấu tạo và lời khuyên bắp tay sau.

 Bao gồm:
 Long head (sát cơ thể), lateral head (bên ngoài), medial head (giữa)

Bắp tay sau (Triceps) là cơ lớn nhất mà mãnh mẽ nhất của cánh tay chúng ta. Chịu trách nhiệm mở rộng khuỷu tay (duỗi cánh tay).

Vị trí: Nằm ở mặt sau cánh tay, giữa vài và cẳng tay.

Bắp tay sau bao gồm 3 sợi cơ lớn (Nên được gọi là triceps): Long head (nằm dưới, sát cơ thể), lateral head (bên ngoài), medial head (giữa).

Khi cơ tay sau co tay, chúng là khuỷu tay duỗi thẳng ra.

Tips: - Cơ tay sau chiếm phần lớn kích thước và khối lượng của cánh tay. Bắp tay sau lớn sẽ làm cánh tay chúng ta có kích thước khổng lồ.
- Để phát triển cơ tay sau to nhất, hiệu quả nhất là sử dụng các bài nâng cơ thể: Chống đẩy hẹp tay, xà kép cho tay sau, triceps bench dip.

Xem thêm: Giáo án tập luyện cho các nhóm cơ.
By: www.Gymlord.com

Like và chia sẻ bài viết:
Bình luận bài viết: