Cấu tạo bắp tay sau (Triceps)

Cấu tạo và lời khuyên bắp tay sau.

 Bao gồm:
 Long head (sát cơ thể), lateral head (bên ngoài), medial head (giữa)

Bắp tay sau (Triceps) là cơ lớn nhất mà mãnh mẽ nhất của cánh tay chúng ta. Chịu trách nhiệm mở rộng khuỷu tay (duỗi cánh tay).Vị trí: Nằm ở mặt sau cánh tay, giữa vai và cẳng tay.

Bắp tay sau bao gồm 3 sợi cơ lớn (Nên được gọi là triceps): Long head (nằm dưới, sát cơ thể), lateral head (bên ngoài), medial head (giữa).

Khi cơ tay sau co tay, chúng là khuỷu tay duỗi thẳng ra.

Tips: - Cơ tay sau chiếm phần lớn kích thước và khối lượng của cánh tay. Để xây dựng kích thước vòng bắp tay to hơn, hãy tập trung 1 phần xứng đáng vào bắp tay sau.

- Để phát triển cơ tay sau to nhất, hiệu quả nhất là sử dụng các bài nâng cơ thể: Chống đẩy hẹp tay, xà kép cho tay sau, triceps bench dip.

- Các bài tập đẩy ngực luôn có sự tham gia của cơ tay sau vào bài tập.
Ở bài đẩy ngực với thanh tạ Barbell bench press góc của cánh tay so với cơ thể càng nhỏ thì tay sau sử dụng càng nhiều và ngược lại.

Gymlord