Cấu tạo bắp chuối chân (Calve)

Cấu tạo và lời khuyên phát triển bắp chuối (Calve)

Cấu tạo bao gồm:
Lateral head (bên ngoài). Medial head (bên trong).


Vị trí là cơ nằm giữa kheo và gót chân.

Bắp chuối bao gồm 2 sợi cơ là Lateral head (bắp chuối ngoài). Medial head (bắp chuối trong). Đầu trê bắp chuối bám vào đầu dưới của xương đùi. Đầu dưới nối thẳng xuống gót chân (gót chân Achilles).

Bắp chuối co lại để nâng gót chân lên.

Tips: - Bắp chuối có 2 sợi cơ riêng biệt, nên để đạt hiệu quả tối đa trong tập luyện, ta cần thay đổi vị trí đặt bàn chân để ăn đầy đủ vào 2 sợi cơ.

Vị trí rộng chân, 2 gót chân hướng vào nhau tác động nhiều đến Medial head.
Vị trí hẹp chân, 2 gót chân hướng xa nhau tác động nhiều đến Lateral head.

Gymlord