Cấu tạo bắp tay trước và mẹo tập tay (Biceps)

Cấu tạo và lời khuyên phát triển bắp tay trước.

Bao gồm:

Biceps brachii (“short head” và “long head”) and the brachialis.
Biceps brachii là cơ bắp nằm ở phần phía trước của cánh tay, giữa vai và khuỷu tay.

Nó bao gồm 2 sợi cơ lớn là “short head” và “long head” cùng làm công việc là co tay của chúng ta lại.


Bắp tay được nối vào xương cánh tay bằng dây chằng. 1 đầu gân bắp tay nối lên khớp vai. 1 đầu gân gắn bắp tay trước vào xương cẳng tay (xương quay và xương trụ).

Bắp tay ngoài (Brachialis) là bắp nhỏ nối từ mặt ngoài xương cánh tay xuống cẳng tay.

Khi cơ tay (Biceps brachii, Brachialis) co lại, nó kéo cánh tay lên và quay nó ra ngửa ra.

Bắp tay trước có giá trị thẩm mỹ cực cao với 1 body tập thể hình.

Tips: 

- Cầm thanh tạ hẹp tay sẽ ăn vào long head;

- Cầm thanh tạ rộng tay sẽ ăn vào short head

- Cuốn tạ hình búa sẽ ăn vào bắp Brachialis.

- Nhiều bạn than phiền là bắp tay nhìn rất hẹp có cách nào khắc phục không?

Cách khắc phục đó là tập tay sau và phát triển cơ brachialis giúp bề rộng của tay to hơn.

- Các bài tập hít xà, kéo xô cũng có sự tham gia của cơ tay trước vào bai tập dù bạn có muốn hay không.


Gymlord