Cấu tạo Cơ lưng xô (Back & Lat)

Cấu tạo và lời khuyên để phát triển cơ Lưng xô. Cơ lưng bao gồm:
  • Trapezius (Cầu vai - Chịu trách nhiệm chính giữ 2 bả vai, cơ cầu vai co lại sẽ kéo 2 bả vai lại gần nhau và/hoặc lên trên)
  • Latissimus Dorsi (Cơ xô - Chịu trách nhiệm chính kéo cánh tay xuống phía dưới, sau lưng)
  • Infraspinatus & Teres Major & Teres Minor (nằm ở phần bả vai, cùng với cơ ngực tạo thành 2 sợi dây đối ngược nhau giữ ổn định cho vai)

  • Rhomboid (Không lộ ra) - Nó nằm ở bên dưới sợi cơ infraspinatus và được sử dụng trong các hoạt động kéo ra sau.
  • Erector - Cơ lưng dưới đảm nhận nhiệm vụ kéo căng cột sống.
Tips: - Tập ngay từ khi bắt đầu tập thể hình. Tập cơ sô không ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ ngực.

- Các bài toàn diện nhất cho cơ lưng sô là: Hít xà (Rộng, hẹp, ngược tay...), barbell row (Thuận tay, ngược tay), và tất nhiên là Queen: Dead Lift. Cơ lưng có lẽ là nhóm cơ có nhiều bài tập nhất.

- Với các bài đứng row: Cúi người càng cao sẽ càng ăn nhiều vào trap và vai sau, bả vai.
Cúi người thấp 45-60 độ là vừa phải (không nên thấp quá) sẽ tác động nhiều vào lưng giữa và cơ sô nhiều hơn, lưng rộng hơn.

Nhiều người sợ tập lưng, bị tiêm vào đầu nỗi sợ tập sô sớm thì ngực sẽ không phát triển. Nhưng Gymlord tin nhóm này chỉ chiếm thiểu số.Gymlord