Lượng calo tiêu hao của các nghề nghiệp phổ biến

 Có bao giờ các bạn tự hỏi công việc mình đang làm tiêu tốn bao nhiêu calo 1 giờ làm việc.

Những công việc văn phòng, cảnh sát hay lính cứu hỏa,... tiêu tốn bao nhiêu calo sẽ có trong bảng dưới 

đây. Số liệu được tham khảo từ health.harvard.edu.

Lượng calo tiêu thụ trong 1 giờ sẽ có 2 mức được tính cho 2 mức cân nặng 125 lb (56.7kg); 155 lb (70kg) nhé.

Đơn vị tính: calo/giờ

1. Ngồi làm việc máy tính: 82; 102

2. Làm việc văn phòng nhẹ nhàng: 90; 112

3. Ngồi trong cuộc họp: 98; 120

4. Ngồi học: 106, 130

5. Lái xe tải: 120; 148

6. Nhân viên pha chế: 150; 186

7. Văn phòng cảnh sát: 150; 186

8. Công nhân hàn xì: 180; 224

9. Làm mộc: 210; 260

10. Huấn luyện viên thể thao: 240; 298

11. Xây dựng (chung): 320; 410

12. Phụ hồ: 420; 520

13. Lính cứu hỏa: 720; 892

Bạn đã tìm thấy công việc mình làm tiêu hao bao nhiêu calo 1 giờ chưa. Nếu chưa có hãy để lại comment bên dưới để Gymlord tìm kiếm cho xem sao nhé.

Comments

Post a Comment

Vui lòng nhận xét bằng tiếng Việt có dấu.