Lịch tập gym của Lazar Angelov - thần tượng gym

Lịch tập để có cơ bụng đẹp hoàn hảo của Lazar Angelov. Đây là lịch tập do chính anh xây dựng và tập luyện thường xuyên.

Buổi 1: Ngực và Bụng

 • Bench Press 4×8
 • Incline Barbell Bench Press 4×8
 • Decline Barbell Bench Press 4×8
 • Dumbbell Pullover 4×8
 • Hammer Press 3×8
 • Xà kép 3x failure
 • Weighted Sit Up 4x failure
 • Leg Raise- 4x failure
 • Cầm tạ nghiêng từng bên 4x failure

Buổi 2: Lưng và Cầu vai

 • Bent Over Barbell Row 4×8
 • Deadlift 4×8
 • Lats Pulldowns 4×8
 • Pull Up 4×8
 • Ngồi kéo cáp 4×8
 • Barbell Shrug 6×10

Buổi 3: Vai, Cẳng tay và Bụng

 • Seated Barbell Press Behind Neck 3×8
 • Đẩy vai với máy 4×8
 • Lateral Raises 4×8
 • Cầm bánh tạ tập vai trước 4×10
 • Dumbbell Front Raises 4×8
 • Reverse Fly’s (trên ghế dốc lên) 4×8
 • Weighted Sit Ups 4x failure
 • Leg Raise 4x failure
 • Cầm tạ nghiêng từng bên 4x failure
 • Side Crunches 4x failure
 • Cuộn thanh tạ tập cẳng tay sau lưng 4x failure
 • Reverse Wrist Curl 4x failure
Buổi 4: Tay sau và Tay trước
 • Close Grip Bench Press 4×8
 • Triceps Pushdown 4×8
 • Skull Crushers 4×10
 • Cable Kickbacks 4×8
 • Barbell Curl 4×8
 • Wide-Grip Barbell Curl 4×8
 • Hammer Curls 4×8 (each hand)
 • Concentration Curls 4×8

Buổi 5: Chân và Bụng

 • Squat 4×12
 • Squat với ghế 4×12
 • Split Squat 4×12
 • Quad Extensions 4×16
 • Stiff Leg Deadlift 4×12
 • Leg Curls 4×16
 • Glute Kickbacks 4×20
 • Calf Machine Raises 4×20
 • Seated Calf Raises 4×20
 • Leg Press Calf Raises 4×20
 • Weighted Sit Up 4x failure
 • Air Bike 4x failure
 • Cầm tạ nghiêng từng bên 4x failure
 • Barbell Twists 4x failure
Anh không bao giờ cardio quá 20 phút, đây cũng là thời gian được khuyên cho những người thuộc tạng ecto. Anh ưa thích phong cách cardio nước rút (Chạy nước rút 100 mét, đi bộ 1 phút, chạy nước rút 1 lần nữa và lặp lại).

Đọc thêm: Những bí mật chưa kể phía sau body hoàn hảo của Lazar.

ĐỌC TIẾP: TỔNG HỢP CÁC GIÁO ÁN TẬP LUYỆN THEO TỪNG NHÓM CƠ.

Like và tham gia Page của GymLord để nhận được nhiều điều thú vị hơn nữa nhé.