Bài tập cầu vai Barbell Shrug Behind The Back

Bài tập: Đứng nhún thanh tạ sau lưng tập cơ cầu vai - Barbell Shrug Behind The Back - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập cơ cầu vai


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Traps - Cơ cầu vai
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Barbell - Thanh tạ
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm tạ với chiều rộng bằng vai ngoài hoặc rộng hơn vai ngoài 1 chút, thanh tạ nằm phía sau lưng (Tốt nhất nên lấy thanh tạ lên từ 1 giá đơc cao bằng tay), bàn tay hướng về sau.

2. Giữ cố định phần cánh tay, nâng thanh tạ lên càng cao càng tốt bằng cách nâng cao vai của bạn. Thở ra và giữ 1 nhịp. Cố gắng không sử dụng cơ tay trước vào nâng thanh tạ.

3. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

5. Lặp lại chuyển động với những reps sau.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.

2. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

3. Không sử dụng bắp tay trước tham gia vào bài tập.

BIẾN THỂ:

1. Sử dụng tạ đơn thay thế thanh tạ.

Comments