Bài tập cơ tay trước Close-Grip Barbell Curl

Bài tập: Cuốn thanh tạ tay cầm hẹp tập cơ tay trước - Close-Grip Barbell Curl - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập cơ tay trước


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay 
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Barbell - Thanh tạ 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm thanh tạ hẹp hơn vai. Khuỷu tay cố định sát người, lòng bàn tay hướng về phía trước.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, cuốn thanh tạ lên phía trên.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao nhất là ngang vai và thở ra. Giữ vị trí tạ ngang vai 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

TIPS:

1. Cách cầm hẹp tay tác động lên sợi cơ "Long head" nhiều hơn của cơ tay trước.

2. Không nên để thanh tạ chạm vào cơ thể.

3. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

4. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

BIẾN THỂ:

1. Cầm thanh tạ rộng tay, hẹp tay, ngược tay.
2. Thay thanh tạ bằng cáp.

Comments