Bài tập Close-Grip Smith Machine Bench Press

Bài tập: Đẩy máy Smith hẹp tay tập tay sau - Close-Grip Smith Machine Bench Press - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập tay sau


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Triceps - Cơ tay sau
Nhóm cơ tham gia:        Shoulders - Cơ vai , Chest - Cơ ngực
Loại tác động:                Compound 
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy tập
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Nằm xuống ghế sao cho thanh tạ phía trên đầu ngực của bạn. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.
 
3. Từ từ hạ thanh tạ xuống dưới, hít vào trong suốt quá trình hạ tạ. Khi xuống thanh tạ nằng trên vị trí ngực giữa của bạn. Giữ khuỷu tay của bạn sát với cơ thể để tối đa hóa tác động vào tay sau.
      

4. Sử dụng tay sau đẩy thanh tạ đi lên. Thở ra.
 
5. Lặp lại chuyển động cho reps sau.


TIPS:

1. Nên sử dụng thời gian tạ đi xuống gấp đôi thời gian đưa tạ lên nhằm tối đa hóa tác động của bài tập.

2. Không nên chốt khớp khuỷu tay khi thanh tạ ở điểm cao nhất.

3. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.

Comments