Bài tập cơ bụng Decline Plate Crunch

Bài tập: Gập bụng trên ghế dốc với tạ - Decline Plate Crunch - GymLordHÌNH ẢNH:

THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              ABS - Cơ bụng 
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Body And Weight - Trọng lượng cơ thể và tạ 
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi lên ghế dốc tập bụng, tay cầm miếng tạ, đảm bảo rằng khuỷu chân của bạn ở cuối băng ghế, giữ cơ bụng hơi căng.
     

2. Giữ nguyên tay cầm miếng tạ, từ từ hạ người xuống đồng thời hít vào. Hạ người đảm bảo không xuống quá thấp.
      

3. Cuộn người trở về vị trí ban đầu, tránh dùng cơ Psoap. Đưa người về vị trí ban đầu, thở ra.

TIPS:

1. Khi mới bắt đầu nên dùng tạ nhẹ để tránh chấn thương lưng.
2. Luôn giữ cho cơ bụng căng cứng trong suốt quá trình tập.
3. Cuộn người lên trên. Tránh thẳng lưng dẫn đến chấn thương và ngăn cơ Psoap hoạt động. Tập trung toàn bộ vào cơ bụng.

Comments