Bài tập tay sau Lying E-Z Bar Triceps Extension Behind The Head

Bài tập: Tay sau bằng cách nằm duỗi tay dùng thanh E-Z sau đầu - Lying E-Z Bar Triceps Extension Behind The Head - GymLordHÌNH ẢNH:

tập tay sau


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Triceps - Cơ tay sau
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  E-Z Bar
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Nằm lên ghế, đầu, lưng trên, mông đặt vững trên ghế. Chân để vững chắc trên sàn nhà. Đưa thanh tạ lên phía trên, hơi chếch về phía trên 1 chút. Đây là vị trí bắt đầu của động tác.

2. Từ từ hạ tạ xuống bằng cách gập cẳng tay xuống phía dưới theo kiểu gập compa, cánh tay trên giữ nguyên. Hạ có kiểm soát đồng thời hít vào trong suốt quá trình. Ghi nhớ đưa thanh tạ về phía sau đỉnh đầu của bạn.
 
3. Dùng cơ tay sau duỗi cẳng tay trở về vị trí ban đầu. Thở ra. Giữ vị trí này 1 nhịp. Ghi nhớ cánh tay vẫn hơi chếch về phía đầu 1 chút để đảm bảo cơ tay sau được căng liên tục trong bài tập.
     

TIPS:

1. Bài tập này tác động nhiều hơn vào sợi Long head của tay sau.

2. Không di chuyển phần cánh tay trên làm giảm tác động lên tay sau do có sựu hỗ trợ của cơ xô.

3. Không xuống quá sâu và chốt khuỷu tay ở điểm cao nhất. Có thể gây chấn thương cho khớp khuỷu tay của bạn.

BIẾN THỂ:

1. Thay thế thanh E-Z bằng thanh tạ thẳng.

Comments