Bài tập tay Reverse Barbell Preacher Curls

Bài tập: Ngồi ghế dốc 45 độ cuốn thanh tạ với tay cầm ngược tập cơ tay trước - Reverse Barbell Preacher Curls - GymLord
HÌNH ẢNH:THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Barbell - Thanh tạ
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi vào ghế dốc 45 độ. Cầm thanh tạ với độ rộng bằng vai, lòng bàn tay úp xuống. Đưa thanh tạ lên trên mặt ghế. Cánh tay thẳng nhưng vẫn phải đảm bảo cơ tay trước được căng. Cánh tay vuông góc với cơ thể. Hít 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, thân người. Dùng cơ tay trước co lại, kéo cẳng tay lên phía trên, đảm bảo 2 tay lên đều nhau giúp thanh tạ được thăng bằng. Thở ta. Đảm bảo cẳng tay không lên quá cao, trùng cơ tay trước. Mất lực căng tác động lên cơ tay trước.

3. Từ từ hạ tạ trở lại vì trí bắt đầu đồng thời hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

4. Lặp lại chuyển động với những reps sau.

TIPS:

1. Đây là bài tập rất tốt tăng cường độ lớn của phần dưới của bắp tay trước.
2. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.
3. Chỉ xoay phần cẳng tay. 
4. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

BIẾN THỂ:

1. Cuốn tay trên ghế dốc 45 độ với cáp. Hoặc với thanh tạ E-Z.

Comments