Bài tập vai Seated Barbell Press Behind Neck

Bài tập: Ngồi đẩy vai thanh tạ sau đầu - Seated Barbell Press Behind Neck - GymLord
HÌNH ẢNH:
tập cơ vai


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Shoulders - Cơ vai
Nhóm cơ tham gia:        Triceps - Cơ tay sau
Loại tác động:                Compound
Dụng cụ tập:                  Barbell - Thanh tạ 
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi trên ghế ngang hoặc ghế có tựa lưng, 2 tay cầm thanh tạ rộng hơn vai sao cho khi hạ tạ, cánh tay song song với mặt đất thì cẳng tay tạo với cánh tay 1 góc 90 độ. Để thanh tạ phía phía sau cổ của bạn. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Hít vào 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.

2. Dùng vai đây thanh tạ lên cao. Thở ra, giữ vị trí này 1 nhịp.

3. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu. Đồng thời hít vào trong suốt quá trình. Đảm bảo lưng thẳng.

TIPS:

1. Với những người có vấn đề ở lưng, nên tập bài này với ghế tập có tựa lưng. Đảm bào bạn dựa hết lưng vào ghế, không uốn cong lưng ra trước.

2. Đây là bài tập rất rất dễ gây chấn thương khớp vai. Không nên khuyến khích tập bài này. GymLord làm với mục đích chỉ ra nếu ai muốn tập để tránh chân thương.

3. Không nên để thanh tạ chạm vào cơ thể.

4. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

5. Lưng thẳng tự nhiện, không lúc lắc trong quá trình tập.

BIẾN THỂ:

1. Đây vai sau đầu vớ máy Smith.

Comments