Bài tập tay sau Cable Triceps Extension

Bài tập: Đứng cúi người duỗi tay với cáp cho tay sau - Cable Triceps Extension - GymLord
Là 1 động tác tốt làm dày cơ tay sau.


HÌNH ẢNH:

tập tay sau


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Triceps - Cơ tay sau
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy tập
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Sử dụng thanh thẳng hoặc thanh E-Z nối vào ròng rọc. Nắm vào thanh tạ với lòng bàn tay hướng xuống.

Quay lưng về phía tạ, cúi thấp người khoảng 30-45 độ. Đưa cánh tay trên song song với mặt đất. Cẳng tay co lại, căng cơ tay sau. Giữ cho cánh tay của bạn sát đầu. Đây là vị trí bắt đầu.

2. Dùng cơ tay sau duỗi cánh tay, đẩy thanh tạ ra xa. Thở ra. Cánh tay trên giữ nguyên, chỉ di chuyển phần cẳng tay.
 
3. Từ từ đưa thanh tạ trở về vị trí ban đầu có điều khiển. Hít vào trong suốt quá trình.
     

TIPS:

1. Ghi nhớ cánh tay nên để sát đầu.
2. Chỉ di chuyển phần cẳng tay. Cánh tay trên và thân người luôn cố định.
3. Không lên quá cao làm mất lực căng lên bắp tay sau.

Comments