Bài tập lưng xô Close-Grip Front Lat Pulldown

Bài tập: Kéo cáp tập cơ xô tư thế hẹp tay - Close-Grip Front Lat Pulldown - GymLord
HÌNH ẢNH:

tậ cơ xô


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Lats - Cơ sô
Nhóm cơ tham gia:        Biceps - Cơ tay trước, Middle Back - Cơ lưng giữa, Shoulders - Cơ vai 
Loại tác động:                Compound 
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi vào máy kéo sô. Đảm bảo rằng thanh kê đùi được cài chắc chắn và cố định được đùi của bạn.
 
3. Cầm thanh kéo với độ rộng hẹp hơn vai của bạn (Tay cầm vừa bằng chiều dài vai, tay cầm hẹp là nhỏ hơn chiều dài vai). Hướng mu bàn tay về phía mặt của bạn.
      

4. Tưởng tượng một đường nối từ thanh tạ xuống phía trên ngực của bạn. Hít 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu.
 
5. Giữ nguyên thân người. Kéo thanh tạ xuống phía dưới về phía ngực, thở ra và giữ tư thế này 1 nhịp. Tập trung vào cơ sô kéo phần cánh tay xuống. Không dùng thêm bất cứ lực gì ngoài lực đễ giữ thanh tạ của cơ cẳng tay.


6. Từ từ đưa thanh tạ lên trên về vị trí ban đầu, hít vào trong suốt quá trình.

TIPS:

1. Lưu ý rất quan trọng là khi thực hiện động tác, bạn dùng cơ sô của mình kéo cánh tay xuống. Không tác dụng thêm bất cứ lực nào ở cơ cẳng tay
2. Người thẳng, có thể hơi ngửa về sau.
3. Thân người giữ cố định khi tập.
4. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ trượt lên tự do.

BIẾN THỂ:

1. Cầm ngược tay, lòng bàn tay hướng về phía mặt của bạn.

Comments