Bài tập cơ bụng Decline Crunch

Bài tập: Gập bụng trên ghế dốc - Decline Crunch - GymLordHÌNH ẢNH:
 

THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              ABS - Cơ bụng 
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Body Weight  - Trọng lượng cơ thể 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi lên ghế dốc tập bụng, đảm bảo rằng khuỷu chân của bạn ở cuối băng ghế, giữ cơ bụng hơi căng.
     

2. Từ từ hạ người xuống đồng thời hít vào. Hạ người đảm bảo không xuống quá thấp.
      

3. Cuộn người trở về vị trí ban đầu, tránh dùng cơ Psoap. Đưa người về vị trí ban đầu, thở ra.

TIPS:

1. Tay có thể để ở vị trí sau đầu để tăng độ khó (Lưu ý là chỉ để chạm vào tóc, không lấy tay đỡ sau đầu).

2. Luôn giữ cho cơ bụng căng cứng trong suốt quá trình tập.

3. Cuộn người lên trên. Tránh thẳng lưng dẫn đến chấn thương và ngăn cơ Psoap hoạt động.

BIẾN THỂ:

1. Tay để sau đầu.
2. Tay cầm thêm tạ.

Comments