Bài tập tay trước Dumbbell Bicep Curl

Bài tập: Cuốn tạ đơn cho bắp tay trước- Dumbbell Bicep Curl - GymLord
HÌNH ẢNH:

  tập cơ tay trước

THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay 
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm tạ, 2 chân rộng bằng vai. Khuỷu tay cố định sát người, lòng bàn tay cầm tạ hướng vào thân người.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, cuốn 2 bên tạ lên phía trên đồng thời xoay cẳng tay cho cổ tay ngửa lên trên.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao nhất là ngang vai và thở ra. Giữ vị trí tạ ngang vai 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ (Nhớ để tạ xoay về vị trí ban đầu).

5. Lặp lại chuyển động với bên tay kia.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.
2. Chỉ xoay phần cẳng tay.
3. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

BIẾN THỂ:

1. Cuốn tạ lần lượt từng bên tay..
2. Bắt đầu bài tập 2 lòng bàn tay ngửa ra phía trước.
3. Thực hiện bài tập khi ngồi trên ghế.

Comments