Bài tập tay trước Dumbbell Curls Lying Incline

Bài tập: Cuốn tạ đơn cho tay trước nằm trên ghế dốc - Dumbbell Curls Lying Incline - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập tay trước


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay 
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Nằm úp trên ghế dốc, 2 tay giữ tạ đơn thẳng xuống, cánh tay hơi cong để giữ lực căng lên tay trước. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Đây sẽ là vị trí bắt đầu của bạn.
      

2. Giữ nguyên cánh tay phía trên, cuốn tạ đơn lên cao, thở ra. Đưa tạ lên vị trí bắp tay căng cứng. Giữ tạ 1 nhịp trên vị trí cao nhất.
      
3. Từ từ hạ tạ xuống, đồng thời hít vào trong suốt quá trình.

TIPS:

1. Đầu ngẩng cao vừa phải, không được cúi thấp.
2. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.
3. Giữ cánh tay trên ở vị trí có định.

BIẾN THỂ:

1. Thay tạ đơn bằng thanh tạ.

Comments