Bài tập cầu vai Dumbbell Shrug

Bài tập: Đứng nhún vai với tạ đơn tập cơ cầu vai trên - Dumbbell Shrug - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập cơ cầu vai


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Traps - Cơ cầu vai
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm tạ. Khuỷu tay hơi mở rộng, lòng bàn tay cầm tạ hướng vào thân người.

2. Giữ cố định phần cánh tay, nâng quả tạ lên càng cao càng tốt bằng cách nâng cao vai của bạn. Thở ra và giữ 1 nhịp.

3. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ. 

5. Lặp lại chuyển động với những reps sau.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.

2. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

3. Bài tập tác động chủ yếu lên phần cơ cầu vai phía trên. Có thể vừa đưa vai lên vừa vòng ra sau lưng để tác 1 phần lên phần cầu vai ở phía lưng. 

BIẾN THỂ:

1. Sử dụng thanh tạ thay thế tạ đơn.

Comments