Bài tập tay trước Incline Dumbbell Curl

Bài tập: Cuốn tay tạ đơn trên ghế dốc - Incline Dumbbell Curl - GymLord
Động tác nâng cao dành cho cơ tay trước. Cực tốt để tạo hình đỉnh bắp tay.HÌNH ẢNH:

tập bắp tay to
THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay 
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1.Nằm thoải mái trên ghế dốc (Khoảng 45-60 độ). 2 tay cầm tạ hướng vào nhau. Cố định khuỷu tay sát cơ thể. Căng bắp tay trước 1 chút.

2. Cuốn tạ lên trên, đồng thời xoay cẳng tay cho tạ ngửa lên, thở ra. Giữ tạ ở vị trí bắp tay trước căng cứng 1 nhịp.

3. Từ từ hạ tạ về vị trí ban đầu, đồng thời hít vào trong suốt quá trình.

TIPS:

1. Không nên duỗi thẳng tay làm cơ bắp trước bị trùng - mất độ căng.
2. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.
3. Giữ nguyên cánh tay trên trong suốt quá trình chuyển động.

BIẾN THỂ:

1. Cầm tạ đơn ở vị trí ban đầu với lòng bàn tay hướng về phía trước.