Bài tập tay One Arm Dumbbell Preacher Curl

Bài tập: Ngồi ghế dốc 45 độ tập cơ tay trước với tạ đơn - One Arm Dumbbell Preacher Curl - GymLord
HÌNH ẢNH:

bắp tay trước


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi vào ghế dốc 45 độ. Đưa tạ lên trên mặt ghế. Cánh tay thẳng nhưng vẫn phải đảm bảo cơ tay trước được căng. Cánh tay vuông góc với cơ thể. Hít 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, thân người. Dùng cơ tay trước co lại, kéo cẳng tay lên phía trên. Thở ta. Đảm bảo cẳng tay không lên quá cao, trùng cơ tay trước. Mất lực căng tác động lên cơ tay trước.

3. Từ từ hà tạ trở lại vì trí bắt đầu đồng thời hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

4. Lặp lại chuyển động với bên tay kia.

TIPS:

1. Bắt đầu bằng bên tay yếu hơn của bạn.

2. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.

3. Chỉ xoay phần cẳng tay.  

4. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập.

BIẾN THỂ:

1. Cuốn tạ 2 tay đồng thời.
2. Bắt đầu bài tập 2 lòng bàn tay hướng vào nhau.

Comments