Bài tập tay trước Seated Alternate Hammer Curls

Bài tập: Ngồi cuốn tạ đơn hình búa từng tay cho bắp tay trước - Seated Alternate Hammer Curls - GymLord


HÌNH ẢNH:THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Biceps - Cơ tay trước 
Nhóm cơ tham gia:        Forearm - Cơ cẳng tay 
Loại tác động:                Isolation 
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn 
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi trên ghế băng, 2 tay cầm tạ, 2 chân rộng chạm đất vững chãi. Khuỷu tay cố định sát người, lòng bàn tay cầm tạ hướng vào thân người.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, cuốn 1 bên bên tạ thẳng lên phía trên, không xoay cẳng tay, trong suốt quá trình chuyển động lòng bàn tay vẫn hướng vào trong.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao nhất là ngang vai và thở ra. Giữ vị trí tạ ngang vai 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

5. Lặp lại động tác với tay bên kia.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để tạ rơi tự do.
2. Chỉ chuyển động phần cẳng tay.
3. Hạn chế xoay, nghiêng cột sống khi tập. 

BIẾN THỂ:

1. Cuốn tạ lần lượt từng bên tay.
2. Thực hiện bài tập với tư thế đứng.

Comments