Bài tập vai Standing Front Barbell Raise

Bài tập: Nâng thanh tạ lên phía trước tập vai - Standing Front Barbell Raise - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập vai


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Shoulders - Cơ vai
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Barbell - Thanh tạ 
Cấp độ:                           Advanced - Nâng cao

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm thanh tạ rộng hơn vai 1 chút. Khuỷu tay hơi mở rộng sang 2 bên, lòng bàn tay hướng về sau. Hít vào 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.

2. Giữ vững cơ thể. Nâng thanh tạ lên cao bằng cách sử dụng cơ vai. Nâng cho đến khi thanh tạ vao bằng vai của bạn. Chú ý: Luôn giữ cho khuỷu tay của bạn hơi cong, hướng ra bên ngoài. Thở ra, giữ vị trí này 1 nhịp.

3. Từ từ hạ tạ xuống vịt rí ban đầu. Đồng thời hít vào trong suốt quá trình. Không cong lưng dưới của bạn.

TIPS:

1. Bài tập này khá nặng, hạ trọng lượng tạ cho đến khi bạn thực hiện đùng động tác mà không cong người hoặc lệch tạ.
2. Không nên để thanh tạ chạm vào cơ thể.
3. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.
4. Hạn chế cong gập lưng dưới khi tập.

BIẾN THỂ:

1. Thay thanh tạ bằng cáp.

Comments