Bìa tập vai Alternating Front Dumbbell Raise

Bài tập: Nâng tạ đơn từng tay tập vai - Alternating Front Dumbbell Raise - GymLord
HÌNH ẢNH:

tập cơ vai trước


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:              Shoulders - Cơ vai
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Dumbbell - Tạ đơn
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản 

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, 2 tay cầm tạ hẹp để phía trước cơ thể. Khuỷu tay hơi mở rộng sang 2 bên, lòng bàn tay hướng về sau. Hít vào 1 nhịp. Đây là vị trí bắt đầu bài tập.

2. Không được phép cong cơ thể để cheat, nâng tay trái của bạn lên bằng cách sử dụng cơ vai. Lòng bàn tay luôn hướng xuống mặt đất. Tip: Nâng cao tay đến khi bàn tay cao hơn vai 1 chút xíu thì dùng lại. Thở ra, giữ vị trí này 1 nhịp.

3. Từ từ hạ tạ xuống vịt rí ban đầu. Đồng thời hít vào trong suốt quá trình. Không cong người.

TIPS:

1.Không nên để cánh tay thẳng hết cỡ. Hãy để nó hơi cong, để lực từ quả tạ không dồn hết lên xương cánh tay của bạn.

2. Không nên để thanh tạ chạm vào cơ thể.

3. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

4. Hạn chế cong gập lưng dưới khi tập.

5. Bắt đầu với vai yếu hơn trước.

BIẾN THỂ:

1. Nâng hai tay cùng lúc hoặc nâng 1 tay sau đó nâng tay kia.

Comments