Bài tập tay sau Reverse Grip Triceps Pushdown

Bài tập: Đứng kéo cáp ngược cho tay sau - Reverse Grip Triceps Pushdown - GymLord
Tác động cực lớn lên phần cơ Medial head, giúp cơ tay sau phát triển toàn diện.
HÌNH ẢNH:THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Triceps - Cơ tay sau
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy tập
Cấp độ:                           Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Sử dụng thanh thẳng hoặc thanh E-Z nối vào ròng rọc. Nắm vào thanh tạ với lòng bàn tay hướng lên.
Giữ cánh tay trên của bạn sát với thân người và vuông góc với sàn nhà. Đây là vị trí bắt đầu.

2. Dùng cơ tay sau kéo thanh tạ xuống phía dưới. Thở ra. Cánh tay trên giữ nguyên, chỉ di chuyển phần cẳng tay.
 
3. Từ từ đưa thanh tạ trở về vị trí ban đầu có điều khiển. Hít vào trong suốt quá trình.
     

TIPS:

1. Ghi nhớ cánh tay trên để sát với người.

2. Chỉ di chuyển phần cẳng tay. Cánh tay trên và thân người luôn thẳng.

3. Không lên quá cao làm mất lực căng lên bắp tay sau.

Comments