Bài tập tay sau Triceps Pushdown

Bài tập: Đứng kéo cáp thuận tay cho tay sau - Triceps Pushdown - GymLord
Bài tập này rất thích hợp để sử dụng phương pháp dropset, giúp tay sau phát triển lớn hơn.
HÌNH ẢNH:

Tập tay sau


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Triceps - Cơ tay sau
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy tập
Cấp độ:                            Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Sử dụng thanh thẳng hoặc thanh E-Z nối vào ròng rọc. Nắm vào thanh tạ với lòng bàn tay hướng xuống.
Giữ cánh tay trên của bạn sát với thân người và vuông góc với sàn nhà. Đây là vị trí bắt đầu.

2. Dùng cơ tay sau kéo thanh tạ xuống phía dưới. Thở ra. Cánh tay trên giữ nguyên, chỉ di chuyển phần cẳng tay.
 
3. Từ từ đưa thanh tạ trở về vị trí ban đầu có điều khiển. Hít vào trong suốt quá trình.
     

TIPS:

1. Ghi nhớ cánh tay trên để sát với người.

2. Chỉ di chuyển phần cẳng tay. Cánh tay trên và thân người luôn thẳng.

3. Không lên quá cao làm mất lực căng lên bắp tay sau.

Comments