Bài tập cẳng tay Palms Down Wrist Curl

Bài tập: Cuộn thanh tạ cho cẳng tay - Palms Down Wrist Curl - GymLord
Tập trung vào phần cơ cẳng tay phía trên.
HÌNH ẢNH:

Tập cơ cẳng tay

THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập: Strength - Sức mạnh
Nhóm cơ chính: Forearm - Cơ cẳng tay
Nhóm cơ tham gia:
Loại tác động: Isolation
Dụng cụ tập: Barbell - Thanh tạ
Cấp độ: Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi quỳ gối xuống sàn. Khuỷu tay cố định sát người, cầm tạ đưa tay như hình minh họa.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, Từ vị trí gập cổ tay cuốn thanh tạ lên phía trên hết cỡ có thể.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao nhất và thở ra. Giữ vị trí trên cao nhất 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

2. Cố gắng cuộn đều 2 tay.

Comments