Bài tập cẳng tay Wrist Curl

Bài tập: Cuộn thanh tạ cho cẳng tay - Wrist Curl - GymLord
Động tác tập trung phát triển phần bụng cơ phía dưới của cẳng tay. Nếu tập to, chúng sẽ nhìn như bụng 1 con cá vàng vậy.
HÌNH ẢNH:


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập: Strength - Sức mạnh
Nhóm cơ chính: Forearm - Cơ cẳng tay
Nhóm cơ tham gia:
Loại tác động: Isolation
Dụng cụ tập: Barbell - Thanh tạ
Cấp độ: Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Ngồi quỳ gối xuống sàn. Khuỷu tay cố định sát người, cầm tạ đưa tay như hình minh họa.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, cuốn thanh tạ từ phía dưới cùng ở đầu ngón tay lên phía trên.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao nhất và thở ra. Giữ vị trí trên cao nhất 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

TIPS:

1. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

3. Có gắng cuộn đều 2 tay.

BIẾN THỂ:

1. Cuộn bằng tạ đơn từng tay một.

Comments