Bài tập cơ xô Straight Arm Pulldown (V2)

Bài tập: Cúi người kéo cáp thẳng tay tập cơ xô - Straight Arm Pulldown (V2) - GymLord

Bài tập này khắc phục được phần cơ mà bài tập vớt tạ không làm được, đó là nửa tiếp của chuyển động của bài vớt ta. Rất tốt để phát triển cơ xô.
HÌNH ẢNH:

Tập cơ xô lưng


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập:                        Strength - Sức mạnh 
Nhóm cơ chính:             Lats - Cơ sô
Nhóm cơ tham gia:        Không
Loại tác động:                Isolation
Dụng cụ tập:                  Machine - Máy
Cấp độ:                            Basic - Cơ bản

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Nắm lấy thanh tạ với chiều rộng hơn vai 1 chút, bàn tay úp xuống.
  
2. Đưa thân người đổ về phía trước 30 độ so với đường vuông góc với sàn, tay giữ thẳng trước mặt, hỏi cong ở khuỷu tay. Đây là tư thế bắt đầu.
      

3. Giữ cánh tay thẳng, kéo thanh tạ xuống dưới cho đến khi tay chạm vào đùi. Thở ra.

4. Giữ nguyên thân người. Đưa tạ có kiểm soát về vị trí ban đầu. Hít vào trong suốt quá trình.

TIPS:

Tư thế người đứng thẳng giúp tác động nhiều đến phần cơ số phía sau lưng.

1. Lưu ý rất quan trọng là khi thực hiện động tác, bạn dùng cơ sô của mình kéo cánh tay xuống. Không tác dụng thêm bất cứ lực nào ở cơ cẳng tay.

2. Người giữ ở vị trí hơi cúi 1 chút, tay hơi cong ở khuỷu tay và không thay đổi trong suốt quá trình tập.

3. Thân người giữ cố định khi tập.

4. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ trượt lên tự do.

BIẾN THỂ:

1. Thay thanh tạ bằng dây cáp.

Comments