Bài tập cẳng tay Palms Down Dumbbell Curl

Bài tập: Cuốn tạ đơn úp tay tập cẳng tay - Palms Down Dumbbell Curl - GymLord

Bài tập này tập trung vào phần cơ cẳng tay phía trên tiếp giáp với biceps. Giúp cả cánh tay to đều từ trên xuống dưới.
HÌNH ẢNH:

Tập cẳng tay


THÔNG TIN BÀI TẬP:

Kiểu tập: Strength - Sức mạnh
Nhóm cơ chính: Forearm - Cơ cẳng tay
Nhóm cơ tham gia: Biceps - Cơ tay trước 
Loại tác động: Isolation
Dụng cụ tập: Dumbbell - Thanh tạ
Cấp độ: Advanced - Nâng cao

HƯỚNG DẪN TẬP:

1. Đứng thẳng, tay cầm 1 quả tạ đơn với lòng bàn tay úp xuống. Khuỷu tay cố định sát người.

2. Giữ cố định phần cánh tay phía trên, cuốn tạ lên phía trên vẫn giữ lòng bàn tay úp xuống.

3. Tiếp tục đưa tạ lên vị trí cao hơn khuỷu tay 1 chút. Giữ vị trí cao nhất 1 nhịp.

4. Từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu và hít vào trong suốt quá trình hạ tạ.

5. Xuống hít vào, lên thở ra.

TIPS:

1. Không nên để tạ chạm vào cơ thể.

2. Hạ tạ có điều khiển, không để thanh tạ rơi tự do.

3. Hạn chế xoay cổ tay khi tập.

Comments