Posts

TẬP CỐ thêm 1 REP cuối chưa chắc đã tốt - Train to Failure, One More Rep?

Tìm hiểu và Ứng dụng RPE trong tập Gym đơn giản nhất

Tập Nhanh hay tập Chậm, Tempo nào giúp tăng cơ bắp nhanh nhất

Tập nặng hay tập nhẹ giúp tăng cơ nhanh hơn - GymLord

Thời gian nghỉ giữa các hiệp tập Gym để tăng cơ tối ưu

Tập bao nhiêu Reps trong 1 Set tập Gym để tăng cơ tối ưu

Số Hiệp tập (Set) tối ưu để tăng cơ nhanh khi tập Gym

Muốn tăng cơ nhanh nên tập mấy lần 1 tuần mỗi nhóm cơ

Lịch tập gym tốt nhất cho người mới (Nam và Nữ)

Các dụng cụ tập gym phổ biến trong phòng tập của VN